Hemförsäkring villa

En villaägare har mycket att tänka på, och en sådan sak är att vara rätt skyddad rent försäkringsmässigt. En vanlig hemförsäkring är nämligen inte nödvändigtvis tillräcklig för en villaägare, då man när man äger det egna huset även behöver skydda både byggnaden i sig, samt den tomtmark som byggnaden står på, utöver sakerna och familjen som bor i huset.

Så om du bor i villa, eller till och med i radhus, bör du alltid överväga en särskild hemförsäkring för villan, för din egen skull!

Alla hemförsäkringar som är avsedda för villor är dock inte likadana, då varje försäkringsbolag har rätt att sätta ihop sina egna försäkringar, vilket gör att det är smart att jämföra olika hemförsäkringar för villor innan man skaffar en försäkring av det här slaget. Vissa försäkringsbolag erbjuder till och med flera olika typer av hemförsäkring villa i sig, så ta aldrig den första villaförsäkringen du stöter på!

Förslag på försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar villa:

[ws_table id=”1″]

Enklast är det att se vad som ingår i en viss hemförsäkring villa genom att titta på försäkringsvillkoren för den hemförsäkring det gäller. En del försäkringsbolag har även mycket bra information om detta på sina hemsidor, där de ofta presenterar sina försäkringar ganska grundligt på olika informationssidor och liknande.

I regel ingår dock allt som ingår i en vanlig hemförsäkring i en hemförsäkring villa, inklusive de försäkringsmoment som ingår i försäkringar för bostadsrätter, dvs. försäkring för all fast inredning, så av alla hemförsäkringstyper kan man säga att en hemförsäkring villa är den mest omfattande och utbyggda. Skulle det vara så att du har väldigt speciella behov av någon anledning, kan en hemförsäkring villa även byggas på med olika tilläggsförsäkringar vid behov. I så fall betalar man dock en extra försäkringspremie per tilläggsförsäkring man skaffar. Det är dock värt att skaffa dessa tilläggsförsäkringar, i de fall då specialbehov finns, för att säkerställa att försäkringsskyddet blir rätt.

Hemförsäkring villa