Hemförsäkring brand

En sak som många undrar över när det gäller hemförsäkringar är vad som händer om det brinner i ens bostad. Vad exakt man då kan få hjälp med varierar lite, beroende på vilket försäkringsbolag man har sin hemförsäkring hos, men eftersom de flesta försäkringsbolag har ganska likartade försäkringar och försäkringsvillkor, kan vi ge en ungefärlig bild av vad som egentligen gäller när det handlar om hemförsäkring brand:

Vilken typ av skador omfattas av hemförsäkring brand?

Givetvis omfattas rena brandskador, dvs. saker som förstörs eller skadas på grund av lågor och liknande, men även rökskador brukar omfattas.

Hemförsäkring brand

Vad kan man mer få ersättning för med hjälp av hemförsäkring brand, utöver skadorna?

Dels kan man ofta få hjälp med ett ersättningsboende, då det är vanligt att man inte kan bo hemma efter en brand, då hemmet måste saneras. Skulle det behövas, kan man även få hjälp med att magasinera möbler under denna period, då saneringen sker. Skulle man vara borta från hemmet, på resande fot, och får besked om att en brand drabbat hemmet, kan man även ofta få hjälp med att resa hem tidigare.

Skillnader mellan olika typer av hemförsäkringar

Beroende på om du har en villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring eller hyresrättsförsäkring, är omfattningen olika, då en villaförsäkring även täcker skador på tomt, mark och byggnad, medan hyresrättsförsäkringar inte ger ersättning för lika mycket. Så vad exakt du kan få ersättning för beror inte bara på vilket försäkringsbolag du har, utan även på vilken typ av hemförsäkring du skaffat.

Förslag på försäkringsbolag som erbjuder att man kan teckna hemförsäkringen online:

[ws_table id=”1″]

Premien för brandförsäkringen

Hos många försäkringsbolag kan man få en lägre premie för din hemförsäkring brand om man har brandvarnare installerade, eftersom detta anses minska risken för brand där hemma. Är det så att du har brandvarnare hemma, bör du därför alltid vara noga med att ange detta när du begär en offert för en hemförsäkring eller hemförsäkring brand.