Gjensidige försäkringar är ett ursprungligen norskt försäkringsbolag, som dock hela tiden ökar i populäritet även i Sverige. En av deras mest populära försäkringar är den Gjensidige hemförsäkring som de erbjuder, då detta är en försäkring som i stor grad kan anpassas så att det passar just ditt boende.

Om du också övervägt att skaffa en Gjensidige hemförsäkring följer här lite information som kan vara bra att känna till om du vill göra detta:

För vem passar en Gjensidige hemförsäkring?

Denna hemförsäkring är tänkt att tas av den som bor i antingen en hyresrätt eller en bostadsrätt. Det är med andra ord inte en lämplig hemförsäkring för dig som bor i villa.

Gjensidige försäkringsbolag

Vad har Gjensidige hemförsäkring för fördelar?

Försäkringen ger dig mycket hög ersättning vid ett flertal tillfällen, t.ex. om du drabbas av en rättslig tvist. Även egendomsskyddet är mycket generöst och mer omfattande än hos många andra försäkringsbolag.

Givetvis ingår även allt annat som man är van vid att få när man tecknar en hemförsäkring även i en Gjensidige hemförsäkring, som t.ex. överfallsskydd, krisförsäkring, ersättning för merutgifter, reseskydd, och så vidare. Så det är ett mycket komplett försäkringsskydd man får!
Utöver det grundläggande försäkringsskyddet kan man dessutom hos Gjensidige teckna flera tilläggsförsäkringar, för att skräddarsy försäkringen till de egna behoven. Några populära tilläggsförsäkringar är bland annat:

Rabatter

Det finns även flera möjligheter att få rabatt på sin Gjensidige hemförsäkring. T.ex. kan det handla om att installera larm där hemma, eller att helt enkelt samla flera försäkringar hos detta försäkringsbolag. Allt detta ger dig nämligen rätt till rabatt, på en redan förmånlig hemförsäkring!

Om du vill teckna en Gjensidige hemförsäkring

Om du tror att en Gjensidige hemförsäkring skulle kunna passa dig, bör du alltid läsa igenom försäkringens villkor innan du tecknar försäkringen, så att du till fullo förstår dess förutsättningar. Du hittar villkoren för försäkringen på Gjensidige försäkringars hemsida, så gå gärna in där för att bekanta dig närmare med denna försäkring.


Copyright © 2024 · Om oss · MC-försäkring · Försäkringsbolag